مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LUMVPS-1 - 1 CPUs
256 MB Memory
256 MB vSwap
10 GB Storage
250 GB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

LUMVPS-2 - 1 CPUs
512 MB Memory
512 MB vSwap
20 GB Storage
1 TB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

LUMVPS-3 - 1 CPUs
1024 MB Memory
1024 MB vSwap
30 GB Storage
2 TB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

LUMVPS-4 - 2 CPUs
2048 MB Memory
2048 MB vSwap
50 GB Storage
3 TB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

LUMVPS-5 - 4 Cores
3072 MB Memory
3072 MB vSwap
100 GB Storage
4 TB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

LUMVPS-6 - 4 Cores
4096 MB Memory
4096 MB vSwap
150 GB Storage
5 TB Bandwidth
1 Ipv4
Full Root Access with SSH

Note: No Cancellation - No Refundable Policy buy for 1 Month if you want to test our service

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.98.214) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution