مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
WORD-1 - 1 x 3.4GHz CORE
512 MB RAM
50 GB HDD SPACE
1 TB BANDWIDTH
1 IPV4
Full Root Access with SSH Only
Free OS Reloads

WORD-2 - 1 x 3.4GHz CORE
1 GB RAM
100 GB HDD SPACE
2 TB BANDWIDTH
1 IPV4
Full Root Access with SSH Only
Free OS Reloads

WORD-3 - 2 x 3.4GHz CORE
2 GB RAM
150 GB HDD SPACE
3 TB BANDWIDTH
1 IPV4
Full Root Access with SSH Only
Free OS Reloads

WORD-4 - 4 x 3.4GHz CORE
4 GB RAM
300 GB HDD SPACE
5 TB BANDWIDTH
1 IPV4
Full Root Access with SSH Only
Free OS Reloads

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.41.241) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution